Ochrana osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Auto MI servis s.r.o., se sídlem Divišov 27, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 068 22 347 (dále jen „automiservis“) , aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
   • Jméno a přijmení,
   • emailovou adresu,
   • telefonní číslo,
  2. Jméno, přijmení, emailovou adresu, telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem zpracování nabídky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány do ukončení souhlasu se zpracováním údajů.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti nebo zasláním mailu na miloschrast@automiservis.cz. Automiservis bude reagovat na toto oznámení nejpozději do 30 kalendářních dnů.
  4. Zpracování osobních údajů provádí Automiservis, osobní údaje však pro Automisevis mohou zpracovávat i další případní poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
   • vzít souhlas kdykoliv zpět,
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Menu